Linux-Noob Forums
howto find my cd key in xp - Printable Version

+- Linux-Noob Forums (https://www.linux-noob.com/forums)
+-- Forum: Windows Noob (https://www.linux-noob.com/forums/forum-5.html)
+--- Forum: Windows XP (https://www.linux-noob.com/forums/forum-71.html)
+--- Thread: howto find my cd key in xp (/thread-3826.html)howto find my cd key in xp - anyweb - 2004-01-01


heres how, download the prog below :)

 

cheers

 

anyweb

keyfinder.zip